ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΕΡΓΑΝΤΙ ΘΕ’ Ν’ ΑΡΜΑΤΩΣΩ

Τραγούδι γαμήλιο, το οποίο τραγουδιέται μετά την στέψη των νεονύφων, με προέλευση από τη Μαλακοπή Καππαδοκίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται ως «ΚΥΚΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ».

 

Φεργαντί φεργαντί θέ’ ν’ αρματώσω,
να σε πάρ’ να σε πάρω να γλυτώσω.

------

Μη σε διω μη σε διω ‘γώ ξένον χέρια,
σφάζον με σφάζον με με δυο μαχαίρια.

------

Γύριζα γύριζα τον μαχαλά σου,
για να μά… για να μάθω τ’ όνομά σου.

------

Ρίξε τα ρίξε τα μαλλιά σου πίσω,
να σε διω να σε διω να σ’ αγαπήσω.

------

Τα μαλλιά σ’ τα μαλλιά σ’ κι ο λαιμός σου,
μ’ έφεραν μ’ έφεραν στον ορισμό σου.

------

Τα μαλλιά σ’ τα μαλλιά σου τέλι τέλι,
κι η καρδιά μ’ κι η καρδιά μ’ εσένα θέλει.