ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΪΛΑΛΙΜ

Τραγούδι, με προέλευση από την Καρβάλη Καππαδοκίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4.

 

Βάι καλενίν μπασίντα ιμ’ Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
ον ική γιασίντα ιμ’ Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Αχ βρίσκομαι στην κορυφή του κάστρου, είμαι δώδεκα χρονών)

------

Ον ική γιαστάν μπερί Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
κιζλαρίν πεσίντε ιμ’ Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Από δώδεκα χρονών, κυνηγάω τα κορίτσια)

------

Βάι καλεντέ καβίν γιλέρ Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
μπιζντέ βάρσακ νε ντιλέρ Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Στο κάστρο τρώνε πεπόνια, αν έτρωγα κι εγώ τι θα λέγανε)

------

Οτουρσάκ μπιζτέ γισέκ Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
σου σουνού σεβμίς ντιλέρ Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Αν θα καθόμουνα κι εγώ να φάω, θα λέγανε ότι την αγαπώ)

------

Βάι καλενίν αλτί μποστάν Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
γικιλσίν Αραμπιστάν Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Στη ρίζα του κάστρου είναι μποστάνι, ας χαθεί η Αραβία κυριαρχία των Αράβων)

------

Αραμπίσταν κιζλάρι Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
νε ντον γκίερ νε φιστάν Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Τα κορίτσια της Αραβίας, ούτε βράκα φορούν ούτε φουστάνι)

------

Κάλε Κάλεε μπακάρ Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
αρασίνταν τσάι ακάρ Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Το κάστρο βλέπει σε κάστρο, ανάμεσα τους τρέχει ρυάκι)

------

Καλεντέν ινίορντουμ Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
τσαρκ γκιμπί ντονίορντουμ Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Κατέβαινα από το κάστρο, κατρακυλούσα σαν τσέρκι)

------

Μπιρ οτ όλντουμ μπιρ κιμπρίτ Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
ουφουρσέν γιανίορντουμ Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Έγινα χόρτο έγινα σπίρτο, με την ανάσα σου θα έπαιρνα φωτιά)

------

Καλενίν μπετενερί Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
τσεβερίν γκιντενλερί Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Στα σκαλοπάτια του κάστρου, γυρίστε πίσω αυτούς που φεύγουν)

------

Βούρουν βούρουν ολντουρούν Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ Λέιλαλιμ,
γιάρι τέρκεντένλερι Εφέντιμ αμάν αμάν.
(Χτυπήστε χτυπήστε σκοτώστε, αυτούς που εγκαταλείπουν ότι αγαπούν)