ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΪΝΤΑΤΕ ΝΑ (Ι)ΠΑΜΕ ‘Σ ΤΟΝ ΕΪ ΒΑΣΙΛΗ

Τραγούδι με προέλευση από τα Φάρασσα Καππαδοκίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4.

 

Εϊντάτε να (ι)πάμε ‘ς τον Έϊ-Βασίλη εϊντάτε να (ι)πάμε ‘ς τον Έϊ-Βασίλη,
να γκρεμάσουμ’ τα κρηάτα ‘ς το σίδι να γκρεμάσουμ’ τα κρηάτα ‘ς το σίδι.
(Άιντε να πάμε στον Άη-Βασίλη, να κρεμάσομε τα κρέατα στην ιτιά)

Βάι Παναγιά μου Θεοτόκον Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον,
Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον Παναγιά μου Θεοτόκον.

------

Εσύρεν τζι δότζεν α γεσίλι τζε εσύρεν τζι δότζεν α γεσίλι τζε,
τζε χτες την εβίτζια ‘ς τον Έι-Βασίλη τζε χτες την εβίτζια ‘ς τον Έι-Βασίλη.
(Εσύραν και χτύπησαν ένα πουλί και, και χτες την αυγή στον Άη-Βασίλη)

Βάι Παναγιά μου Θεοτόκον Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον,
Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον Παναγιά μου Θεοτόκον.

------

Μασαίρι τσε βρήκανε ‘ς το σφάξο μασαίρι τσε βρήκανε ‘ς το σφάξο,
έσφαξεν το τζε μο τον κοδεφτήρι έσφαξεν το τζε μο το κοδευτήρι.
(Μαχαίρι δεν βρήκανε στο σφάξιμο, και το έσφαξαν με το κλαδευτήρι)

Βάι Παναγιά μου Θεοτόκον Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον,
Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον Παναγιά μου Θεοτόκον.

------

Πήρτσεν ‘ς το γαηλόνι τζε τερλητσέντα πήρτσεν ‘ς το γαηλόνι τζε τερλητσέντα,
έθητσεν ‘ς το ντονιά α γαραφύλλι έθητσεν ‘ς το ντονιά α γαραφύλλι.
(Εγλίστρησεν στο γαλόνι και ίδρωσε, έβαλε στον κόσμο γαρύφαλλο)

Βάι Παναγιά μου Θεοτόκον Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον,
Κυριά ‘λεήμον Κυριά ‘λεήσον Παναγιά μου Θεοτόκον.