ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΙ ΣΕ ΜΕΛΕΙ ΕΣΕΝΑΝΕ

Τραγούδι αστικού ύφους με προέλευση από την Σμύρνη χερσονήσου Ερυθραίας Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ παραλλαγή ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ».

 

Τι σε μέλει εσένανε από πού είμαι εγώ
τι σε μέλει εσένανε από πού είμαι εγώ,
απ’ το Καρατάσι φως μου ή απ’ το Κορδελιό
απ’ το Καρατάσι φως μου ή απ’ το Κορδελιό.

------

Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς
από ποιο χωριό είμαι ‘γώ αφού δεν μ’ αγαπάς,
τι σε μέλει εσένανε κι όλο  με ρωτάς
από ποιο χωριό είμαι ‘γώ αφού δεν μ’ αγαπάς.

------

Απ’ τον τόπο που είμαι ‘γώ ‘ξεύρουν ν’ αγαπούν
απ’ τον τόπο που είμαι ‘γώ ‘ξεύρουν ν’ αγαπούν,
‘ξεύρουν τον καημό να κρύβουν ‘ξεύρουν να γλεντούν
‘ξεύρουν τον καημό να κρύβουν ‘ξεύρουν να γλεντούν.

------

Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς
από ποιο χωριό είμαι ‘γώ αφού δεν μ’ αγαπάς,
τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς
από ποιο χωριό είμαι ‘γώ αφού δεν μ’ αγαπάς.

------

Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς
τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς,
αφού δε με λυπάσαι φως μου και με τυραννάς
αφού δε με λυπάσαι φως μου και με τυραννάς.

------

Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς
από ποιο χωριό είμαι ‘γώ αφού δεν μ’ αγαπάς,
τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς
από ποιο χωριό είμαι ‘γώ αφού δεν μ’ αγαπάς.

------

Απ’ την Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά
απ’ την Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά,
να βρω μέσ’ την Αθήνα μας αγάπη κι αγκαλιά
να βρω μέσ’ την Αθήνα μας αγάπη κι αγκαλιά.

------

Τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς
από ποιο χωριό είμαι ‘γώ αφού δεν μ’ αγαπάς,
τι σε μέλει εσένανε κι όλο με ρωτάς
από ποιο χωριό είμαι ‘γώ αφού δεν μ’ αγαπάς.