ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ω! ΨΥΧΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΜΟΥ

Τραγούδι καθιστικό της αγάπης που τραγουδιέται σε γλέντια από την Σμύρνη χερσονήσου Ερυθραίας Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού 2/4.

 

Ω! ψυχή ω! ψυχή ζωή και φως μου,
ω! ψυχή ζωή και φως μου δε λυπάσαι δε πονείς.

------

Τέτοιο νιο τέτοιο νιο ωσάν και μένα,
τέτοιο νιο ωσάν και μένα κρίμα να τον τυραννείς.

------

Της αγά… της αγάπης το βοτάνι,
της αγάπης το βοτάνι που να πάω να το βρω.

------

Γιατί έ… γιατί έχει μαραζώσει,
γιατί έχει μαραζώσει η καρδιά μου και πονώ.