ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΙΑΡΟΥΜΠΙ

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου με προέλευση από τη χερσόνησο της Ερυθραίας Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται στα βήματα και το ύφος του «ΣΥΡΤΟΥ παραλλαγής ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ» και στο γύρισμα της επωδού του «ΜΠΑΛΟΥ παραλλαγής ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ».

 

Δεν ημπορώ δεν ημπορώ τα μάτια μου,
δεν ημπορώ δεν ημπορώ τα μάτια μου,
ψηλά να τα σηκώσω ψηλά να τα σηκώσω βάϊ βάϊ  αμάν.

Και τσι καημέ… και τσι καημένης μου καρδιάς,
και τσι καημέ… και τσι καημένης μου καρδιάς,
αγέρα να τσι δώσω αγέρα να τσι δώσω βάϊ βάϊ αμάν.

Γιαρούμπι χάνομαι Γιαρούμπι πεθαίνω,
εγώ για ‘σένα(νε) σκίζω τη γης και μπαίνω,
Μαριγίτσα τσίκι-τσίκι σπάσ’ ‘τά,
Μαριγίτσα τσίκι-τσίκι σπάσ’ ‘τά τα βραχιολάκια σου.

------

Ποια θάλασσα ποια θάλασσα ποιος ποταμός,
ποια θάλασσα ποια θάλασσα ποιος ποταμός,
ποια βρύση δε θολώνει ποια βρύση δε θολώνει βάϊ βάϊ αμάν.

Ποιος έχει αγά… ποιος έχει αγάπη στην καρδιά,
ποιος έχει αγά… ποιος έχει αγάπη στην καρδιά,
και δεν το φανερώνει και δεν το φανερώνει βάϊ βάϊ αμάν.

Γιαρούμπι χάνομαι Γιαρούμπι πεθαίνω,
Γιαρούμπη σ’ αγαπώ σκίζω τη γης και μπαίνω,
Γιαρούμπη τα ποτήρια σπάσ’ ‘τά
Γιαρούμπη τα ποτήρια σπάσ’ ‘τά με τα χεράκια σου.

------

Ποιος πληγωμέ… ποιος πληγωμένος έγιανε,
ποιος πληγωμέ… ποιος πληγωμένος έγιανε,
να βρω και ‘γώ το θάρρος να βρω και ‘γώ το θάρρος βάϊ βάϊ αμάν.

Να βρω και ‘γω να βρω και ‘γω παρηγοριά,
να βρω και ‘γώ να βρω και ‘γω παρηγοριά,
πως δε με παίρνει ο χάρος πως δε με παίρνει ο χάρος βάϊ βάϊ αμάν.

Γιαρούμπι χάνομαι Γιαρούμπι πεθαίνω,
εγώ για ‘σένα(νε) σκίζω τη γης και μπαίνω,
Μαριγίτσα τσίκι-τσίκι σπάσ’ ‘τά,
Μαριγίτσα τσίκι-τσίκι σπάσ’ ‘τά τα βραχιολάκια σου.

Γιαρούμπι χάνομαι Γιαρούμπι πεθαίνω,
Γιαρούμπη σ’ αγαπώ σκίζω τη γης και μπαίνω,
Γιαρούμπη τα ποτήρια σπάσ’ ‘τά
Γιαρούμπη τα ποτήρια σπάσ’ ‘τά με τα χεράκια σου.