ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

Κάλαντα Χριστουγέννων με προέλευση από τα Δυτικά παράλια της Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).


Καλήν εσπέραν άρχοντες αν εί… αν είναι ο ορισμός σας.

------

Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω να πω στο αρχοντικό σας.

------

Χριστός γεννάται σήμερο εν Βη… εν Βηθλεέμ τη πόλη.

------

Οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει χαίρει η κτίσις όλη.

------

Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φά… εν φάτνη των αλόγων.

------

Ο Βασιλεύς των ουρανών  και ποι… και ποιητής των όλων.

------

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το Δό… το Δόξα εν υψίστοις.

------

Και τούτο άξιον εστίν η των η των ποιμένων πίστις.

------

Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μά… τρεις μάγοι με τα δώρα.

------

Άστρο λαμπρό τους οδηγεί χωρίς χωρίς να λείψη η ώρα.

------

Έφτασαν στην Ιερουσαλήμ με πό… με πόθο ερωτούσι.

------

Που εγεννήθη ο Χριστός να πάν’ να πάν’ να τον ευρούσι.