ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΙΝΤΕ ΩΠΛΕΣ

Τραγούδι από δίστιχα, με προέλευση από την ευρύτερη περιοχή της χερσονήσου της Ερυθραίας Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ παραλλαγή ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ».

 

Αυτά τα μάτια τα γλυκά κέρνα μας κόρη κέρνα μας,
ωχ να γένονταν δικά μου κέρνα παπαδιά τ' ασίκικα παιδιά.

Άιντε ώπλες άιντε ώπλες άιντε ώπλες,
θα σου πάρω πασουμάκια και παντόφλες.

------

Να πάψουνε τα βάσανα κέρνα μας κόρη κέρνα μας,
ωχ κι οι πίκρες τσι καρδιάς μου κέρνα παπαδιά τα ασίκικα παιδιά.

Άιντε ώπλες άιντε ώπλες άιντε ώπλες,
θα σου πάρω πασουμάκια και παντόφλες.

------

Όποιος δεν είναι μερακλής κέρνα μας κόρη κέρνα μας,
ωχ του πρέπει να πεθάνει κέρνα παπαδιά τα ασίκικα παιδιά.

Άιντε ώπλες άιντε ώπλες άιντε ώπλες,
θα σου πάρω πασουμάκια και παντόφλες.

------

Γιατί σε τούτο τον ντουνιά κέρνα μας κόρη κέρνα μας,
ωχ τον τόπο τσάμπα πιάνει κέρνα παπαδιά τα ασίκικα παιδιά.

Άιντε ώπλες άιντε ώπλες άιντε ώπλες
θα σου πάρω εκατό δραχμών παντόφλες,
θα σου πάρω εκατό δραχμών παντόφλες
άιντε ώπλες άιντε ώπλες άιντε ώπλες.