ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η ΠΑΡΤΑΛΩ

Τραγούδι με προέλευση από την Καπουτζίδα (σημερινή Πυλαία) Θεσσαλονίκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Τσ’ Καμπαρέ… μωρέ μπρε μπρε τσ’ Καμπαρέσινας η γιος,
τσ’ Καμπαρέσινας η γιος τι(τ)ς’ Παρτάλους του πιδί.

------

Χουρι(ευ)τά… μωρέ μπρε μπρε χουρι(ευ)τάρια μάθιναν,
χουρι(ευ)τάρια μάθιναν κι απού τουν πουλύ χουρό.

------

Πέφτουν τα μωρέ μπρε μπρε πέφτουν τα μπαλώματα,
πέφτουν τα μπαλώματα σαν τα πλατανόφυλλα.

------

Να κι η μά… μωρέ μπρε μπρε να κι μάνα τ’ πο’ ‘ρχιτ(α)ι,
μι σακιά μπαλώματα μι κουβάρια νήματα.

------

Σταματή… μωρέ μπρε μπρε σταματήστε του χουρό,
σταματήστε του χουρό να μπαλώσω τουν υγιό.

------

Μη σας κα… μωρέ μπρε μπρε μη σας κακουφαίνιτ(α)ι,
μη σας κακοφαίνιτ(α)ι τα παρτάλια τ’ χαίριτι.