ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΑΜΑΪΔΗ ΜΟΥ ΛΕΙΜΟΥΝΙΑ

Τραγούδι καμπουτζηδιανό με προέλευση από τη Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Το κομμάτι έχει ρυθμό 4/4 (2-2).


Χαμαϊδή μου λειμουνιά κι άσπρη μου τρανταφυλλιά,
χάρισι μου τ’ άνθια σου τ’ άνθια σου λουλούδια σου,
τ’ άνθια σου λουλούδια σου κι τα καρδιοφύλλια σου.

------

Δεν τα βάζου σήμιρα σήμιρα την Πασχαλιά,
σήμιρα την Πασχαλιά μόν’ μεθαύριου τ’ Άι Γιωργιού.

------

Μόν’ μεθαύριου τ’ Άι Γιωργιού σαν κατέβου στου χουρό,
σαν κατέβω στου χουρό να μαράνω τρεις εινιά.

------

Να μαράνω τρεις εινιά τρεις εινιά τρεις δώδεκα,
τρεις εινιά τρεις δώδικα κι άλλους δεκατέσσαρις.

------

Μάρανα που μάρανα μόν’ της χήρας τουν ιγιό,
μόν’ της χήρας τουν υγιό πού ‘χει μάνα μάγισσα,
που ‘χει μάνα μάγισσα κι αδελφή πρωτόεισσα.