ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΑΛΑΝΗ ΓΑΛΑΖΙΑΝΗ

Τραγούδι με προέλευση από το Νέο Σούλι Σερρών Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Μι κάλεσι μια αρχόντισσα Γαλανή μ’ Γαλαζιανή
μι κάλεσι μια αρχόντισσα κόρη μ’ καλαματιανή,
να πάω να δειπνήσω μαύρα μάτια να φιλήσω
να πάω να δειπνήσω μαύρα μάτια να φιλήσω.

------

Μι στρώνουν στρώσεις δώδεκα Γαλανή μ’ Γαλαζιανή
μι στρώνουν στρώσεις δώδεκα κόρη μ’ καλαματιανή,
κι ένα χρυσό πάπλωμα κι ένα χρυσό πάπλωμα
κι ένα χρυσό πάπλωμα κι ένα χρυσό πάπλωμα.

------

Πέφτω αγκαλιάζω κούτσουρο Γαλανή μ’ Γαλαζιανή
πέφτω αγκαλιάζω κούτσουρο κόρη μ’ καλαματιανή,
Θε’ μου ξήμερωσέ με Θε’ μου ξήμερωσέ με
Θε’ μου ξήμερωσέ με Θε’ μου ξήμερωσέ με.

------

Μι κάλεσι κι μια φτωχή Γαλανή μ’ Γαλαζιανή
μι κάλεσι κι μια φτωχή κόρη μ’ καλαματιανή,
να πάω να δειπνήσω μαύρα μάτια να φιλήσω
να πάω να δειπνήσω μαύρα μάτια να φιλήσω.

------

Πέφτω αγκαλιάζω μάλαμα Γαλανή μ’ Γαλαζιανή
πέφτω αγκαλιάζω μάλαμα κόρη μ’ καλαματιανή,
Θε’ μου μην ξημερώσεις Θε’ μου μην ξημερώσεις
Θε’ μου μην ξημερώσεις Θε’ μου μην ξημερώσεις.