ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΟΪ ΛΑΪ ΣΟΤΣ

Τραγούδι καταγεγραμμένο από τον «Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας» με προέλευση από τα βλαχόφωνα χωριά της Βέροιας Μακεδονίας. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2).

 

Voi  lai  sots  ah  voi  lai  frats  voi  lai  sots  ah  voi  lai  frats,
[βόι  λάι  σοτς  α(λ)  βόι  λάι  φράτς(ι)] x 2
εσείς  μωρ’  συντρόφοι,  αχ  εσείς  μώρ’  αδέρφια
voi  lai  sots  lai  frats  n’hoară  căntu  intrats
voi  lai  sots  lai  frats  n’hoară  căntu  intrats.
[βόι  λάι  σοτς  λάι  φρατς(ι)  (ου)νχοάρӕ  κӕντού  ιντράτς(ι)] x 2
εσείς  μώρ’  συντρόφοι  εσείς  μώρ’  αδέρφια  στο χωριό  όταν μπείτε

------


Kiprili  al  kaljilor  s’astupats  kiprili  a  kaljilor  s’astupats,
[κιπρίλι  αλ  κα(ι)λγ(ιλ)όρ  σ(ι)’αστουπάτς(ι)]  x 2
τα  κουδούνια  των  αλόγων  να  βουλώσετε
kiprili  s’astupats  tufeki  s’nu  arukats
kiprili  s’astupats  tufeki  s’nu  arukats.
[κιπρίλι  σ(ι)’αστουπάτς(ι)  τουφέκι  σ’νου-αρουκάτς(ι)] x 2
τα  κουδούνια  να  βουλώσετε  τουφέκια  να  μην  ρίξετε

------

Ν’hoară  fitsiori  căntu  intrats  n’hoară  fitsiori  căntu  intrats,
[(ου)ν’χοάρӕ  φιτσιόρι-κӕντού  ιντράτς(ι)] x 2
στο  χωριό  παιδιά  όταν  μπείτε
n’hoară  căntu  intrats  muma  s’nu  dishtiptats
n’hoară  căntu  intrats  muma  s’nu  dishtiptats.
[(ου)ν’χοάρӕ  κӕντού  ιντράτς(ι)  μούμ(νι)α  σ(ι)’νου-ντιστιπτάτς(ι)] x 2
στο  χωριό  όταν  μπείτε  τη  μάνα  μου  να  μην ξυπνήσετε

------

Muma  amea  ca-să  vă  ntreabă  muma  amea  ca-să  vă  ntreabă,
[μούμ(νι)α  αμιά  κα-σӕ  βӕ  ντρεάμπӕ] x 2
η  μάνα  μου  αν  σας  ρωτήσει
muma  ca-să  vă  ntreabă  iu  iasti  hiljilu  amelu
muma  ca-să  vă  ntreabă  iu  iasti  hiljilu  amelu.
[μούμ(νι)α  κα-σӕ  βӕ  ντριάμπӕ  ιού-ιάστι  χίλχλου  αμέλου] x 2
η  μάνα  μου  αν  σας  ρωτήσει  που  είναι  ο γιόκας  μου