ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΑ

Τραγούδι με προέλευση από το Γκριζάλι (νυν Αγκαθιά) της περιοχής Ρουμλουκίου (Γιδάς) Ημαθίας στη Μακεδονία. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ».

 

Μια  μάνα  μια  ζουρλόμανα
το  γιο  της  καταριέται  αχ  Γιώργο  μου,
το  γιο  της  καταριέται  αχ  Γιώργο  μου.

------

Σαν  παιδί  μ’  στον  πόλεμο
πίσω  να  μη  γυρίσεις  να  σκοτωθείς,
πίσω  να  μη  γυρίσεις  να  σκοτωθείς.

------

Ας  εί…  ας  είναι  μάνα  μου
ο  λόγος  σου  θα  γίνει  αχ  μάνα  μου,
ο  λόγος  σου  θα  γίνει  αχ  μάνα  μου.

------

Σαν  έρθει  η  μέρα  τ’  Άη-Γιωργιού
και  πας  στην  εκκλησία  αχ  μάνα  μου,
και  πας  στην  εκκλησία  αχ  μάνα  μου.

------

Θα  δεις  τους  νιους  θα  δεις  τις  νιες
να  στέκουν  στα  στασίδια  αχ  μάνα  μου,
να  στέκουν  στα  στασίδια  αχ  μάνα  μου.

------

Θα  δεις  και  το  στασίδι  μου
να  στέκει  μαραμένο  αχ  μάνα  μου,
να  στέκει  μαραμένο  αχ  μάνα  μου.