ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΝΗ

Τραγούδι με προέλευση από το Βώλακα Δράμας Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 με τελείωμα σε κάθε στροφή ελεύθερο.

 

Αυτά τα ρούχα που φορείς Ελένη
αυτά τα ρούχα που φορείς Ελένη,
εγώ εγώ θα σου τα βγάλω εγώ εγώ θα σου τα βγάλω.

------

Θα σου φορέσω κόκκινα Ελένη
θα σου φορέσω κόκκινα Ελένη,
κι ύστε… κι ύστερα θα σε πάρω κι ύστε… κι ύστερα θα σε πάρω.

------

Και με τα μαύρα σ’ αγαπώ Ελένη
και με τα μαύρα σ’ αγαπώ Ελένη,
και με και με τα λερωμένα και με και με τα λερωμένα.

------

Και με τα ρούχα της δουλειάς Ελένη
και με τα ρούχα της δουλειάς Ελένη,
τρελαί… τρελαίνομαι για σένα τρελαί… τρελαίνομαι για σένα.

------

Στρατιώτη κι αν με πάρουνε Ελένη
στρατιώτη κι αν με πάρουνε Ελένη,
μη βά… μη βάζεις υποψία μη βά… μη βάζεις υποψία.

------

Μην αγαπήσεις άλλον(α) Ελένη
μην αγαπήσεις άλλον(α) Ελένη,
μήτε μήτε κι εγώ καμία μήτε μήτε κι εγώ καμία.

------

Γιατί έχω μπάρμπα λοχαγό Ελένη
γιατί έχω μπάρμπα λοχαγό Ελένη,
και ξά… και ξάδερφο λοχία και ξά… και ξάδερφο λοχία.

------

Ανάθεμα το λοχαγό Ελένη
ανάθεμα το λοχαγό Ελένη,
και τον και τον επιλοχία και τον και τον επιλοχία.

------

Που μ’ έβαλαν στη φυλακή Ελένη
που μ’ έβαλαν στη φυλακή Ελένη,
δίχως δίχως καμιά αιτία δίχως δίχως καμιά αιτία.