ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ν' ΑΚΟΥΣ' ΙΣΥ ΠΡΟΥΤΟΣΥΡΤΗ

Τραγούδι με προέλευση από την Ιερισσό Χαλκιδικής Μακεδονίας.
Χορεύεται ως «ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟΣ την Τρίτη Μέρα του Πάσχα».

 

Ν’ ακούσ’ ισύ προυτοσυρτή ν’ ακούσ’ ισύ προυτοσυρτή,
ν’ ακούσ’ ισύ προυτοσυρτή κι ‘σύ προυτοκαγκελευτή.

------

Κι ‘σύ προυτοκαγκελευτή για βιργουλίγα το χουρό,
για βιργουλίγα το χουρό για βεργοκαγκίλεψί ‘τουν.

------

Για βεργοκαγκίλεψί ‘τουν να διω ψηλές να διω λιγνές,
να διω ψηλές να διω λιγνές να διω την κόρη π’ αγαπώ.

------

Να διω την κόρη π’ αγαπώ του ποιος κρατεί του χέρι της,
του ποιος κρατεί του χέρι της του ποιος τον αρραβώνα της.

------

Του ποιος τον αρραβώνα της ένας μικρός της γείτονας,
ένας μικρός της γείτονας ας το κρατεί κι ας χαίρειτι.