ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΞΕΦΕΞΕΝ Η ΑΝΑΤΟΛΗ

Τραγούδι με προέλευση από τη Θεσπρωτία Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4 και χορεύεται στα βήματα του «ΣΥΡΤΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΑ».


Εξέφεξε άι μωρ’ Γιούλα μου εξέφεξεν η ανατολή,
ωρέ και πάει η πούλια γιόμα μωρή κοντή κοπέλα,
και πάει η πούλια γιόμα πάρε τη ρόκα κι έλα.

------

Πάιν’ τα πουλά… άι μωρ’ Γιούλα μου πάιν’ τα πουλάκια στη βοσκή,
ωρέ και οι έμορφες για πλύμα μωρή κοντή κοπέλα
και  οι έμορφες για πλύμα πάρ’ το μονοπάτι κι έλα.

------

Παίρνω κι εγώ άι μωρ’ Γιούλα μου παίρνω κι εγώ το γρίβα μου,
ωρέ και πάω να το ποτίσω μωρή κοντή κοπέλα,
και πάω να τον ποτίσω πάρε τη ρόκα κι έλα.

------

Βρίσκω την  κό... άι μωρ’ Γιούλα μου βρισκώ την κόρη που ‘πλενε,
ωρέ τ’ αντρός της τα μαντήλια μωρή κοντή κοπέλα,
τ’ αντρός της τα μαντήλια πάρ’ το μονοπάτι κι έλα.