ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΣΤΑ ΤΣΕΡΙΤΣΑΝΑ

Τραγούδι ιστορικό με προέλευση από το Πωγώνι Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι στους δύο πρώτους στίχους 3/4 ενώ στους δύο τελευταίους κάθε στροφής είναι 2/4 και χορεύεται στα βήματα «ΙΔΙΟΤΥΠΟΥ ΧΟΡΟΥ».


Στη βρύση στα Τσερί(νι)τσανα
στη μέ… μωρέ στη μέση από τη χώρα,
μπουλούκ’ (μ)πασά… άϊ γεια σας παιδιά
μπουλούκ’ (μ)πασάδες κάθονταν.

------

Μπουλούκ’ (μ)πασάδες κά(να)θουνταν
κι όλο μωρέ κι όλο Μαργαριτιώτες,
κι αγνάντευαν άϊ γεια σας παιδιά
κι αγνάντευαν τον πόλεμο.

------

Κι αγνάντευαν τον πό(νο)λεμο
που κά… μωρέ που ‘καμαν οι Σουλιώτες,
πως πολεμάν άϊ γεια σας παιδιά
πως πολεμάν μικρά παιδιά.

------

Πως πολεμάν μικρά(να) παιδιά
γυναί… μωρέ γυναίκες σαν τους άντρες,
πως πολεμά άϊ γεια σας παιδιά
πως πολεμά η Τζαβέλαινα.

------

Πως πολεμά η Τζαβέ(νε)λαινα
σαν τ’ ά… μωρέ σαν τ’ άξιο παλικάρι,
σέρνει τα βό… άϊ γεια σας παιδιά
σέρνει τα βόλια στην ποδιά.