ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΛΑΧΑ ΠΛΕΝΕΙ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου Ηπείρου.

 

Βλάχα πλέ… , —
βλάχα πλένει στο ποτάμι μωρ' βλάχα πλέ…,
βλάχα πλένει στο ποτάμι.

------

Κι άλλη βλά…, —
κι άλλη βλάχα τη ρωτάει μωρ' κι άλλη βλά…,
κι άλλη βλάχα τη ρωτάει.

------

Βλάχα μ’ τι, —
βλάχα μ’ τι ‘σαι σκουμπωμένη μωρ' βλάχα μ’ τι,
βλάχα μ’ τι ‘σαι σκουμπωμένη.

------

Και βαριά, —
και βαριά βαλαντωμένη μωρ' και βαριά,
και βαριά βαλαντωμένη.

------

Τι είν’ τα νύ…, —
τι είν’ τα νύχια σου βαμμένα μωρ' τι είν’ τα νύ…,
τι είν’ τα νύχια σου βαμμένα.

------

Τα μαλλιά, —
τα μαλλιά σου μπερδεμένα μωρ' τα μαλλιά,
τα μαλλιά σου μπερδεμένα.

------

Βλάχα μ’ κρέ…, —
βλάχα μ’ κρέμεται η σογιά σου μωρ' βλάχα κρέ…,
βλάχα κρέμεται η σογιά σου.

------

Και λερώ…, —
και λερώνεται η ποδιά σου μωρ' και λερώ…
και λερώνεται η ποδιά σου.