ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΖΗΛΕΨΑ

Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου Ηπείρου.

 

Ωχ τίπο… μωρέ τίποτα δεν εζήλεψα,
τίποτα δεν εζήλεψα σ’ τούτον απάνω κό… …όσμο σ’ τούτον απάνω κόσμο.

------

Ωχ μόν’ τ’ ά… μωρέ μόν’ τ’ άλογο το γρήγορο,
μόν’ τ’ άλογο το γρήγορο και τ’ άξιο το ζευγά… …άρι και τ’ άξιο το ζευγάρι.

------

Ωχ και τη μωρέ και την γυναίκα την καλή,
και την γυναίκα την καλή που να τιμάει τον ά… …άντρα που να τιμάει τον άντρα.

------

Ωχ όπου μωρέ (ν)όπου τον ‘κούει σ’κώνεται,
(ν)όπου τον ‘κούει σ’κώνεται κι όπου τον βλέπει στρώ... …ώνει κι όπου τον βλέπει στρώνει.

------

Ωχ ήταν μωρέ ήταν δυο αδέρφια γκαρδιακά,
ήταν δυο αδέρφια γκαρδιακά δυο πολυαγαπημέ… …ένα δυο πολυαγαπημένα.

------

Ωχ αγά… μωρέ (ν)αγάπησ’ ο μικρότερος,
(ν)αγάπησ’ ο μικρότερος του μέγα την γυναί... …αίκα του μέγα την γυναίκα.

------

Ωχ νύφη μωρέ νύφη εγώ σε αγαπώ,
νύφη εγώ σε αγαπώ και θέλω να σε πά… …άρω και θέλω να σε πάρω.

------

Ωχ εσύ μωρ’ εσύ αν με θέλεις μια και δυο,
(ν)εσύ αν με θέλεις μια και δυο εγώ σε θέλω δέ… …έκα εγώ σε θέλω δέκα.

------

Ωχ σκότω… μωρέ σκότωσ' τον αδερφούλη σου,
σκότωσ' τον αδερφούλη σου και ‘σύ να με κερδί… …ίσεις και ‘σύ να με κερδίσεις.

------

Ωχ τι α… μωρέ τι αφορμή για να του βρω,
τι αφορμή για να του βρω νύφη να τον σκοτώ… …ώσω νύφη να τον σκοτώσω.

------

Ωχ πατέ… μωρέ πατέρα σας σάς άφησε,
πατέρα σας σάς άφησε αμπέλια και χωρά… …άφια αμπέλια και χωράφια.

------

Ωχ σύρ’τε μωρέ σύρ’τε να τα μοιράσετε,
σύρ’τε να τα μοιράσετε και ‘κεί να σκοτωθεί… …είτε και ‘κεί να σκοτωθείτε.

------

Ωχ τους μαύ… μωρέ τους μαύρους καβαλίκεψαν,
τους μαύρους καβαλίκεψαν στα μούλκια τους πηγαί… …αίνουν στα μούλκια τους πηγαίνουν.

------

Ωχ και δέ… μωρέ και δέσανε τους μαύρους τους,
και δέσανε τους μαύρους τους από ελιάς κλωνά… …άρι από ελιάς κλωνάρι.

------

Ωχ κι εκεί μωρέ κι εκεί αδερφέ τον μαύρο σου,
κι εκεί αδερφέ τον μαύρο σου κι εκεί θα κλωτσιστού… …ούνε και ‘μείς θα σκοτωθούμε.