ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΠΙΣΤΙΚΟΣ

Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου Ηπείρου.

 

Μου ‘λεγε μωρ’ μου ‘λεγε μου ‘λεγεν η μάνα μου,

μου ‘λεγεν η μάνα μου μάθε γιε μου γράμματα.

------

Μάθε γιε μου γράμματα μάθε κοντυλίσματα,

μάθε κοντυλίσματα και ‘γώ δεν την άκουσα.

------

Και ‘γώ δεν την άκουσα μπιστικός εγίνηκα,

μπιστικός εγίνηκα χίλια πρόβατα βόσκω.

------

Χίλια πρόβατα βόσκω με ‘βδομήντα δυο σκυλιά,

με ‘βδομήντα δυο σκυλιά φλογερίτσαν έκοψα.

------

Φλογερίτσαν έκοψα από κίτρο κι από ελιά,

από κίτρο κι από ελιά κι από  κόκκινη μηλιά.

------

Κι από κόκκινη μηλιά κάθε μέρα τη λαλώ,

κάθε μέρα τη λαλώ σ’ κάθε κάστρο ακού(γ)εται.

------

Σ’ κάθε κάστρο ακού(γ)εται τ’ άκουσε και μια κυρά,

τ’ άκουσε και μια κυρά μια κυρά βασίλισσα.

------

Μια κυρά βασίλισσα ποιος είν’ ‘κείνος που λαλεί,

ποιος είν’ ‘κείνος που λαλεί είν’ ο γιος της ορφανής.

------

Είν’ ο γιος της ορφανής σύρ’τε φέρ’τε τον εδώ,

σύρ’τε φέρ’τε ‘τόν εδώ να λαλάει στις πόρτες μας.

------

Να λαλάει στις πόρτες μας και στις πορτοπούλες μας,

και στις πορτοπούλες μας να ξυπνάει τις βάγιες μας.

------

Να ξυπνάει τις βάγιες μας και τις βαγιοπούλες μας,

και τις βαγιοπούλες μας να σηκώνουνται ταχιά.

------

Να σηκώνουνται ταχιά να βυζαίνουν τα παιδιά,

να βυζαίνουν τα παιδιά να κινούν στην εργατιά.

------

Να κινούν στην εργατιά με ψωμί και με κρομμύδι,

με ψω¡μί και με κρομμύδι και με λίγο βρωμοτύρι.