ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΙΝΕΤΕ ΝΑ ΠΙΝΟΜΕ

Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου Ηπείρου.

 

Πίνετε να πίνομε μωρέ παιδιά,
-ΡΙΞΙΜΟ-,
πίνετε να πίνομε μωρέ παιδιά ω… άι μωρέ παιδιά.

------

Και μην παραπίνετε μωρέ παιδιά,
-ΡΙΞΙΜΟ-,
και μην παραπίνετε μωρέ παιδιά ω… άι μωρέ παιδιά.

------

Κι αύριο στράτες έχουμε μωρέ παιδιά,
-ΡΙΞΙΜΟ-,
κι αύριο στράτες έχουμε μωρέ παιδιά ω… άι μωρέ παιδιά.

------

Στράτες και στρατέματα μωρέ παιδιά,
-ΡΙΞΙΜΟ-,
στράτες και στρατέματα μωρέ παιδιά ω… άι μωρέ παιδιά.

------

Στο βουνό θα ανέβουμε μωρέ παιδιά,
-ΡΙΞΙΜΟ-,
στο βουνό θα ανέβουμε μωρέ παιδιά ω… άι μωρέ παιδιά.

------

Τούρκους θα απαντήσουμε μωρέ παιδιά,
-ΡΙΞΙΜΟ-,
Τούρκους θα απαντήσουμε μωρέ παιδιά ω… άι μωρέ παιδιά.

------

Πόλεμο θα πιάσομε μωρέ παιδιά,
-ΡΙΞΙΜΟ-,
πόλεμο θα πιάσομε μωρέ παιδιά ω… άι μωρέ παιδιά.

------

Κι όποιον (νε)βρει ο θάνατος μωρέ παιδιά,
-ΡΙΞΙΜΟ-,
κι όποιον (νε)βρει ο θάνατος μωρέ παιδιά ω… άι μωρέ παιδιά.

------

Όλοι θα τον κλάψομε μωρέ παιδιά,
-ΡΙΞΙΜΟ-,
όλοι θα τον κλάψουμε μωρέ παιδιά ω… άι μωρέ παιδιά.