ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΡΑ ΣΕ ‘ΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ

Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου Ηπείρου.

 

Πέρα σε ‘κείνο το βουνό,
Κοντούλω μ’ τι με μά… μάρανες,
Κοντούλω μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.

Λέει που ‘ναι ψηλό και μέγα έλα μαυρομάτα μ’ έλα,
λέει που ‘ναι ψηλό και μέγα έλα μαυρομάτα μ’ έλα.

------

Που ‘χειν αντάρα στην κορφή,
Κοντούλω μ’ τι με  μά… μάρανες,
Κοντούλω μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.

Λέει και καταχνιά στον πάτο έλα μαυρομάτα μ’ έλα,
λέει και καταχνιά στον πάτο έλα μαυρομάτα μ’ έλα.

------

Κι από την ‘κείθε την μεριά,
Κοντούλω μ’ τι με μά… μάρανες,
Κοντούλω  μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.

Λέει κλήμα ήταν φυτρωμένο έλα μαυρομάτα μ’ έλα,
λέει κλήμα ήταν φυτρωμένο έλα μαυρομάτα μ’ έλα.

------

Κάνει σταφύλια κόκκινα,
Κοντούλω μ’ τι με μά… μάρανες,
Κοντούλω μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.

Λέει κρασάκι σαν το γαίμα έλα μαυρομάτα μ’ έλα,
λέει κρασάκι σαν το γαίμα έλα μαυρομάτα μ’ έλα.

------

Πόσες μανάδες το ‘χουν πιει,
Κοντούλω μ’ τι με μά… μάρανες,
Κοντούλω μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.

Λέει καμιά παιδιά δεν κάνει έλα μαυρομάτα μ’ έλα,
λέει καμιά παιδιά δεν κάνει έλα μαυρομάτα μ’ έλα.

------

Ας το ‘χε πιει κι η μάνα μου,
Κοντούλω μ’ τι με μά… μάρανες,
Κοντούλω μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.

Λέει να μη ‘χε κάνει εμένα έλα μαυρομάτα μ’ έλα,
λέει να μη ‘χε κάνει εμένα έλα μαυρομάτα μ’ έλα.

------

Κι αν μ’ έκανε τι μ’ ήθελε,
Κοντούλω μ’ τι με μά… μάρανες,
Κοντούλω μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.

Λέει που μ’ έχει τι με θέλει έλα μαυρομάτα μ’ έλα,
λέει που μ’ έχει τι με θέλει έλα μαυρομάτα μ’ έλα.

------

Που εγώ στα ξένα περπατώ,
Κοντούλω μ’ τι με μά… μάρανες,
Κοντούλω μ’ τι με ζού… βρε ζούρλανες.

Λέει στα ξένα τρώω και πίνω έλα μαυρομάτα μ’ έλα,
λέει στα ξένα τρώω και πίνω έλα μαυρομάτα μ’ έλα.