ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΤΕΛΗ ΠΑΠΑΣ

Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου Ηπείρου.

 

Ωρέ ‘κούγω τον άνεμο κι αχάει μωρέ παπά Ντελή παπά,

ωρέ τον ‘κούγω και μαλώνει Ντελή παπά λεβέντη.

------

Ωρέ με τα βουνά εμάλωνε μωρέ παπά Ντελή παπά,

ωρέ και με τα δέντρα αχούσε Ντελή παπά λεβέντη.

------

Ωρέ(ν) εσείς βουνά των Γρεβενών μωρέ παπά Ντελή παπά,

ωρέ και πεύκα του Μετσόβου Ντελή παπά λεβέντη.

------

Ωρέ(ν) εσείς καλά τον ξέρετε μωρέ παπά Ντελή παπά,

ωρέ(ν) αυτόν τον Παπαγιώργη Ντελή παπά λεβέντη.

------

Ωρέ που ήταν μικρός στα γράμματα μωρέ παπά Ντελή παπά,

ωρέ μικρός στα πινακίδια Ντελή παπά λεβέντη.

 

Ωρέ και τώρα στα γεράματα μωρέ παπά Ντελή παπά,

ωρέ(ν) αρματωλός και κλέφτης Ντελή παπά λεβέντη.