ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΑΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΛΟ(Γ)ΕΡΟΣ

Πολυφωνικό τραγούδι από το Δολό Ιωαννίνων.

 

Ένας  κοντός  καλό(γ)ερος  τρούμπου  τρούμπου  το  ‘λεγε
(ν)ένας  κοντός  καλό(γ)ερος  τρούμπου  τρούμπου  το  ‘λεγε,
κι  ένα  καλο(γ)εράκι  το  τρούμπου  τρούμπου  λέγει
κι  ένα  καλο(γ)εράκι  το  τρούμπου  τρούμπου  λέγει.

------

Να  ‘χα  ‘κκλησιές  να  ‘χα  κεριά  τρούμπου  τρούμπου  το  ‘λεγε
να  ‘χα  ‘κκλησιές  να  ‘χα  κεριά  τρούμπου  τρούμπου  το  ‘λεγε,
να  ‘χα  κομμάτ’  αμπέλι  το  τρούμπου  τρούμπου  λέγει
να  ‘χα  κομμάτ’  αμπέλι  το  τρούμπου  τρούμπου  λέγει.

------

Να  ‘χα  και  μύλους  δώδεκα  τρούμπου  τρούμπου  το  ‘λεγε
να  ‘χα  και  μύλους  δώδεκα  τρούμπου  τρούμπου  το  ‘λεγε,
και  πέντε  αρνιά  της  στάνης  το  τρούμπου  τρούμπου  λέγει
και  πέντε  αρνιά  της  στάνης  το  τρούμπου  τρούμπου  λέγει.