ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΡΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου Ηπείρου.


Ανάμεσα ω… τρεις θάλασσες τριαντάφυλλο κυρ’ κόκκινο,
πύργος θεμελιωμένος νεράντζι και λεϊμόνι,
πύργος θεμελιωμένος νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Κι απάνω κό… ω(χ) κι αϊμάν αϊμάν κι απάνω κόρη κάθουνταν,
όλο φλουριά αρμαθιάζει νεράντζι και λεϊμόνι,
όλο φλουριά αρμαθιάζει νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Αρμάθιαζε ω(χ) κι αϊμάν αϊμάν αρμάθιαζε ξαρμάθιαζε,
(ν)εννιά αρμαθούλες πλέκει νεράντζι και λεϊμόνι,
(ν)εννιά αρμαθούλες πλέκει νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Τις πέντε βά… ω(χ) κι αϊμάν αϊμάν τις πέντε βάζει στο λαιμό,
τις τέσσερις στα χέρια νεράντζι και λεϊμόνι,
τις τέσσερις στα χέρια νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Και με τον ήλιο μάλωνε τριαντάφυλλο κυρ’ κόκκινο,
με τον ήλιο μαλώνει νεράντζι και λεϊμόνι,
με τον ήλιο μαλώνει νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Για έβγα ή… ω(χ) κι αϊμάν αϊμάν για έβγα ήλιε μ’ για να ιδείς,
για λάμψε για να λάμψω πολλές καρδιές θα κάψω,
για λάμψε για να λάμψω πολλές καρδιές θα κάψω.

------

Κι εσύ κι αν λάμψεις ήλιε μου τριαντάφυλλο κυρ’ κόκκινο,
μαραίνεις τα χορτάρια νεράντζι και λεϊμόνι,
μαραίνεις τα χορτάρια νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Κι εγώ κι αν λάμψω ήλιε μου τριαντάφυλλο κυρ’ κόκκινο,
μαραίνω παλικάρια νεράντζι και λεϊμόνι,
μαραίνω παλικάρια νεράντζι και λεϊμόνι.