ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΗΣΜΕΝΗ ΣΟΥ ΠΟΔΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από τους Βλάχους Μετσόβου Ηπείρου. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).


Στην κεντησμένη σου ποδιά μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.

------

Λαλούν αηδόνια και πουλιά μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα κι Αρβανιτοπούλα.

------

Το χέρι σου το παχουλό μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.

------

Να το ‘χα ‘γώ προσκέφαλο μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα κι Αρβανιτοπούλα.

------

Βάλε κρασί στο μαστραπά μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.

------

Και βάλ’ το στον αέρα μωρέ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα κι Αρβανιτοπούλα.

------

Για να ‘ρθω εγώ και να το πιω μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.

------

Με την γλυκιά παρέα μου μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα κι Αρβανιτοπούλα.

------

Να πίνω το κρασάκι σου μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.

------

Να σου φιλώ τα μάτια σου μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα κι Αρβανιτοπούλα.

------

Αυτά τα μάτια σαν ελιά μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.

------

Τα φρύδια σαν γαϊτάνια μωρέ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα κι Αρβανιτοπούλα.