ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΡΔΙΚΑ

Τραγούδι του γάμου με προέλευση από την Κόνιτσα Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4.

 

Αχ την πέρδικα λέει που πιάσαμε,
και στο κλουβί πω πω τη βάλαμε.

------

Αχ για να λαλεί λέει γεια σου πέρδικα,
για να λαλεί πω πω κάθε πρωί.

------

Αχ για να ξυπνά λέει γεια σου πέρδικα,
για να ξυπνά πω πω τα νιόγαμπρα.