ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η ΛΥΓΕΡΗ

Η γνωστή παραλογή «της λυγερής» σε παραλλαγή της από την περιοχή της Κόνιτσας Ηπείρου.

 

Μια  λυγερή  τραγούδαγε  ματάκια  μου,
σε  κρουσταλλένιο  πύργο
της  πήρ’  ο  αγέρας  τη  φωνή.

------

Της  πήρ’  ο  αγέρας  τη  φωνή  ματάκια  μου,
στη  θάλασσα  την  πάει
κι  όσα  καράβια  τ’  άκουσαν.

------

Κι  όσα  καράβια  τ’  άκουσαν  ματάκια  μου,
όλα  λιμάνι  πιάνουν
ν’  ακούσουνε  τη  λυγερή.

------

Ν’  ακούσουνε  τη  λυγερή  ματάκια  μου,
πώς  τραγουδάει  και  λέει
π’  ανάθεμά  σε  ξενιτειά.

------

Π’  ανάθεμά  σε  ξενιτειά  ματάκια  μου,
κι  εσύ  και  το  καλό  σου
ξενίτεψες  τον  άντρα  μου.

------

Ξενίτεψες  τον  άντρα  μου  ματάκια  μου,
πολύ  μακριά  στα  ξένα
δώδεκα  χρόνους  καρτερώ.

------

Δώδεκα  χρόνους  καρτερώ  ματάκια  μου,
και  τρεις  τον  περιμένω
κι  αν  δεν  φανεί  κι  αν  δεν  ‘κουστεί.

------

Κι  αν  δεν  φανεί  κι  αν  δεν  ‘κουστεί  ματάκια  μου,
καλόγρια  θέ’  να  γένω
σε  μοναστήρι  θα  κλειστώ.