ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΓΓΕΛΩ

Τραγούδι ερωτικό, με προέλευση τα Τζουμέρκα Άρτας Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/4 και χορεύεται ως "ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ".

 

Άιντε (ν)Αγγέλω μ’ …ω μ’ κρέν…
Αγγέλω μ’ …ω μ’ κρέ(νε)νει η μάνα …α σου,
(ν)Αγγέλω μ’ …ω μ’ κρέ(νε)νει μάνα σου
(ν)Αγγέλω μ’ …ω μ’ κρέ(νε)νει μάνα σου.

Αγγέλω μ’ κρένει η μά(να)να σου
δεν …εν ξέ(νε)ρω τι σε θέλει,
δεν …εν ξέ(νε)ρω τι σε θέλει.

------

Άιντε να πας στη …η βρύ…
να πας στη …η βρύ(νι)ση για νι… …ιρό,
να πας στη …η βρύ(νι)ση για νιρό
να πας στη …η βρύ(νι)ση για νιρό.

Να πας στη βρύση για …α νιρό
να …α πιουν τα παλικάρια,
να …α πιουν τα παλικάρια.

------

Άιντε τα παλικά…
τα παλικά(να)ρια κι αν διψούν,
τα παλικά(να)ρια κι αν διψούν
τα παλικά(να)ρια κι αν διψούν.
Τα παλικάρια κι α… αν διψούν
στη …η βρύ(νι)σ’ να πάν’ να πιούνε,
στη βρύ(νι)σ’ να πάν’ να πιούνε.