ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΑΜΗΛΙΑ ΠΑΤΙΝΑΔΑ

Τραγούδι του γάμου με προέλευση από τη Σάμο.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Όμορφη που είναι η νύφη μας, όμορφη που είναι η νύφη μας,
όμορφη που είναι η νύφη μας μα αλήθεια και το ταίρι,
λαλαλαλα λαλαλαλα λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.

------

Είν’ ασημένιος μαστραπάς, είν’ ασημένιος μαστραπάς,
είν’ ασημένιος μαστραπάς με φιλντισένιο χέρι,
λαλαλαλα λαλαλαλα λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.

------

Η νύφη μας είν’ όμορφη, η νύφη μας είν’ όμορφη,
η νύφη μας είν’ όμορφη έχει περίσσια χάρη,
λαλαλαλα λαλαλαλα λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.

------

Η Παναγιά της έστειλε, η Παναγιά  της έστειλε,
η Παναγιά της έστειλε ωραίο παλικάρι,
λαλαλαλα λαλαλαλα λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.

------

Ω! Παναγιά κυρά ψηλή, ω! Παναγιά κυρά ψηλή,
ω! Παναγιά κυρά ψηλή και του Χριστού μητέρα,
λαλαλαλα λαλαλαλα λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.

------

Απόψε στεφανώνεται, απόψε στεφανώνεται,
απόψε στεφανώνεται αετός την περιστέρα,
λαλαλαλα λαλαλαλα λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.

------

Νύφη μου καλορίζικο, νύφη μου καλορίζικο,
νύφη μου καλορίζικο το πρώτο ζυμωτό σου,
λαλαλαλα λαλαλαλα λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.