ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟ

Τραγούδι με προέλευση από τα Νένητα Χίου. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΤΡΙΠΑΤΟΣ ΧΟΡΟΣ».

 

Ένα  μικρό  ωχ  αμάν  αμάν  αμάν
ένα  μικρό  Τουρκόπουλο,
του  βασιλιά  κοπέλι
του  βασιλιά  κοπέλι.

------

Μια  Ρωμιοπού...  ’σύ  ’σαι  που  με  τρέλανες
μια  Ρωμιοπούλα  αγάπησε,
μα  ’κείνη  δεν  το  θέλει
μα  ’κείνη  δεν  το  θέλει.

------

Παίρνει  τα  ό...  ωχ  αμάν  αμάν  αμάν
παίρνει  τα  όρη  πίσω  της,
και  τα  βουνά  μπροστά  της
και  τα  βουνά  μπροστά  της.

------

Κι  η  μοίρα  της  ’σύ  ’σαι  που  με  τρέλανες
κι  η  μοίρα  της  την  έβγαλε,
στ’  Άγιου  Γιεργιού  την  πόρτα
στ’  Άγιου  Γιεργιού  την  πόρτα.

------

Άγιε  μου  Γιώ...  άιντε  βάι  βάι  βάι
Άγιε  μου  Γιώργη  αφέντη  μου,
αφέντη  καβαλάρη
αφέντη  καβαλάρη.

------

Αν  είναι  και  ωχ  αμάν  αμάν  αμάν
αν  είναι  και  γλυτώσεις  με,
απ’  των  Τούρκων  τα  χέρια
απ’  των  Τούρκων  τα  χέρια.