ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΑΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Τήλο Δωδεκανήσων. Τραγουδιέται στη Μεγάλη Πανήγυρη της εορτής του Αγίου στις 27 Ιουλίου.
Χορεύεται στα βήματα του χορού «ΕΜΠΡΟΣ», έχει ρυθμό 2/4 και κινείται μελωδικά σε δρόμο Ουσάκ.

 

Στον Άη Πα… στον Άη Παντελεήμονα,
στον Άη Πα… στον Άη Παντελεήμονα,
ήρτα να ήρτα να ήρτα να τραγουδήσω,
ήρτα να ήρτα να ήρτα να τραγουδήσω.

Γιατί δεν ξέ… γιατί δεν ξέρω από καιρού,
γιατί δεν ξέ… γιατί δεν ξέρω από καιρού,
πεθαίνω πεθαίνω πεθαίνω για θα ζήσω,
πεθαίνω πεθαίνω πεθαίνω για θα ζήσω.

------

Παντελεή… Παντελεημονάκι μου,
Παντελεή… Παντελεημονάκι μου,
με τα πο… με τα πο… με τα πολλά καντήλια,
με τα πο… με τα πο… με τα πολλά καντήλια.

Βλέπε ‘τή (ν)την αγάπη μου,
βλέπε ‘τή (ν)την αγάπη μου,
να σου τα να σου τα να σου τα κάνω χίλια,
να σου τα να σου τα να σου τα κάνω χίλια.

------

Άη μου Πα…(ν)Άη μου Παντελεήμονα,
Άη μου Πα… (ν)Άη μου Παντελεήμονα,
με’άλε με’άλε με’άλε και με’άλε,
με’άλε με’άλε με’άλε και με’άλε.

Από τες λύ… από τες λύπες βγάλε ‘μέ’,
από τες λύ… από τες λύπες βγάλε ‘μέ’,
και στη χα… και στη χα… και στη χαρά ‘μέ’ βάλε,
και στη χα… και στη χα… και στη χαρά ‘μέ’ βάλε.

------

Άη μου Πα…(ν)Άη μου Παντελεήμονα,
Άη μου Πα… (ν)Άη μου Παντελεήμονα,
μεγάλο μεγάλο μεγάλο είν’ τ’ όνομά σου,
μεγάλο μεγάλο μεγάλο είν’ τ’ όνομά σου.

Φύλλο δεν πέ… φύλλο δεν πέφτει από δεντρί,
φύλλο δεν πέ… φύλλο δεν πέφτει από δεντρί,
χωρίς το χωρίς το χωρίς το θέλημά σου,
χωρίς το χωρίς το χωρίς το θέλημά σου.

------

Άη μου Πα…(ν)Άη μου Παντελεήμονα,
Άη μου Πα… (ν)Άη μου Παντελεήμονα,
κατέβα κατέβα κατέβα απ’ το θρονί σου,
κατέβα κατέβα κατέβα απ’ το θρονί σου.

Να ‘δείς χορός να ‘δείς χορός που γίνεται,
να ‘δείς χορός να ‘δείς χορός που γίνεται,
απόψε απόψε απόψε στο πλατύ σου,
απόψε απόψε απόψε στο πλατύ σου.