ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ο ΣΙ(Γ)ΑΝΟΣ

Τραγούδι του γάμου με προέλευση από την Πάτμο Δωδεκανήσων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΧΟΡΟΣ».


Ω! Σι(γ)ανέ βρ’ αμάν αμάν αμάν ω! Σι(γ)ανέ μου ποταμέ,
και ταπεινή μου βρύση και ταπεινή μου βρύση.

Κατέβασε βρ’ αμάν αμάν αμάν κατέβασε το κρύο νερό,
να πιει το κυπαρίσσι να πιει το κυπαρίσσι.

Άη μου Θε... βρ’ αμάν αμάν αμάν Άη μου Θεολόγε μου,
καμπούρη κι ασπρογένη καμπούρη κι ασπρογένη.

Κατέβα δώ... βρ’ αμάν αμάν αμάν κατέβα δώσε την ευχή,
στ’ αντρόγενο που γένει στ’ αντρόγενο που γένει.

Παναγιά του Μανταλάκη βλέπε μας το ζευγαράκι.

------

Άη μου Πα... βρ’ αμάν αμάν αμάν Άη μου Παντελέ(η)μονα,
από το Χιλιομόδι από το Χιλιομόδι.

Ευλόγησε βρ’ αμάν αμάν αμάν ευλόγησε το αντρόγενο,
κι όλο το γενολό(γ)ι κι όλο το γενολό(γ)ι.

Νύφη μου τού... βρ’ αμάν αμάν αμάν νύφη μου τούμπλα μάλαμα,
γαμπρέ μου βέργ’ ασήμι γάμπρε μου βέργ’ ασήμι.

Πόσ’ όμορφα βρ’ αμάν αμάν αμάν πόσ’ όμορφα ταιριάξατε,
κι οι  δυο στην καλοσύνη κι οι δυο στην καλοσύνη.

Παναγιά του Ζωοδότη βλέπε τη χρυσή τους νιότη.