ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΤΙΡΛΑΝΤΑ

Τραγούδι, το οποίο λεγόταν όταν τραβούσαν κουπί στις βάρκες, με αυτοσχέδια σατυρικά δίστιχα (τσιμαριστά) με προέλευση από την Κάλυμνο Δωδεκανήσων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Πέντε (τ)και τέσσερα εννιά ντα ντα ντιρλανταντά
(τ)κι ένα μας κάνου δέκα ντα ντα ντιρλανταντά,
(ν)εγώ ‘μαι που παντρεύτηκα ντα ντα ντιρλανταντά
(τ)κι ηπήρα μια (ζ)υναίκα ντα ντα ντιρλανταντά!

------

Οι ψείρες (τ)κι οι κονί’ες ντα ντα ντιρλανταντά
ή(ν)το τα μόμπιλά της ντα ντα ντιρλανταντά,
(τ)και οι αράχνες του σπι(ν)τιού ντα ντα ντιρλανταντά
τ’ αμπελοχώραφά της ντα ντα ντιρλανταντά!

------

Ή(ν)το (τ)και μια (γ)καματερή ντα ντα ντιρλανταντά
που ‘εν υπήρ(σ)ε (ν)ταίρι ντα ντα ντιρλανταντά,
στις τέσσερις επλάγιαζε ντα ντα ντιρλανταντά
(τ)κι ηξύπνα μεσημέρι ντα ντα ντιρλανταντά!
Ω! ντιρλαντά ντιρλανταντά ντα ντα ντιρλανταντά.

------

Στις δεκαπέντε του Μαρτιού ντα ντα ντιρλανταντά
ήβαλε μια μπουγάδα ντα ντα ντιρλανταντά,
(τ)και την αποτελείωνε ντα ντα ντιρλανταντά
τη Μι’αλοβδομάδα ντα ντα ντιρλανταντά!

------

Το βρά’υ ό(ν)ταν ‘ύριζα ντα ντα ντιρλανταντά
να την καλησπερίσω ντα ντα ντιρλανταντά,
νερό δεν είσεν να πλυθώ ντα ντα ντιρλανταντά
φαΐ για να ‘ειπνήσω ντα ντα ντιρλανταντά!

------

Μ’ επσάναν τα τζαόλια μου ντα ντα ντιρλανταντά
(τ)κι ημπή’α τις φωνές μου ντα ντα ντιρλανταντά,
- άντρα μου έχω σου φαΐ ντα ντα ντιρλανταντά
αγρέλες μέσ’ το βάζο ντα ντα ντιρλανταντά!

------

Κάτσε σφαχτό μασαίρωσε ντα ντα ντιρλανταντά
(τ)και πάψε τις φωνές σου ντα ντα ντιρλανταντά,
(ν)εγώ δεν είμαι δούλα σου ντα ντα ντιρλανταντά
να κάνω τις δουλειές σου ντα ντα ντιρλανταντά.

Η κουνέλα μας (τ)κι η βιόλα ηφά’αν τα ψωμιά μας όλα,
ω! ντιρλαντά ντιρλανταντά.