ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ

Τραγούδι εξευμενιστικού χαρακτήρα προς τη θάλασσα με προέλευση από την Πάρο Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-4) και χορεύεται στα βήματα του «ΣΥΡΤΟΥ παραλλαγής ΚΥΚΛΑΔΩΝ».


Θάλασσα θάλασσα τι σου έκαμα θαλασσάκι μου
θάλασσα θάλασσα τι σου έκαμα θαλασσάκι μου,
και πήρες το παιδί μου θαλασσάκι μου και φέρε το παιδάκι μου
και πήρες το παιδί μου θαλασσάκι μου και φέρε το παιδάκι μου.

Και μ’ άφησες  και μ’ άφησες να χαίρομαι θαλασσάκι μου
και μ’ άφησες και μ’ άφησες να χαίρομαι θαλασσάκι μου,
σε όλη τη ζωή μου θαλασσάκι μου και φέρε το πουλάκι μου
σε όλη τη ζωή μου θαλασσάκι μου και φέρε το πουλάκι μου.

Θάλασσα κι αλμυρό νερό να σε ξεχάσω δεν μπορώ,
να σε ξεχάσω δεν μπορώ θάλασσα κι αλμυρό νερό.

------

Θάλασσα θάλασσα πόσα δάκρυα θαλασσάκι μου
θάλασσα θάλασσα πόσα δάκρυα θαλασσάκι μου,
μέσ’ τα νερά σου τρέχουν θαλασσάκι μου και φέρε το παιδάκι μου
μέσ’ τα νερά σου τρέχουν θαλασσάκι μου και φέρε το παιδάκι μου.

Ας γίνουνε ας γίνουντε τόσα χαρές θαλασσάκι μου
ας γίνουνε ας γίνουντε τόσα χαρές θαλασσάκι μου,
τους ναύτες μας να βρέχουν και φέρε το πουλάκι μου
τους ναύτες μας να βρέχουν και φέρε το πουλάκι μου.

Θάλασσα κι αλμυρό νερό να σε ξεχάσω δεν μπορώ,
να σε ξεχάσω δεν μπορώ θάλασσα κι αλμυρό νερό.