ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΛΑΧΑ ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΗ

Τραγούδι με προέλευση από τη Απείρανθο Νάξου Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΒΛΑΧΑ ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΗ)».


Από τα από τα γλυκά σου μάτια,
από τα γλυκά σου μάτια τρέχει αθάνατο νερό,
νερό νερό νερό νερό τρέχει αθάνατο νερό.

------

Και σου γύ… και σου γύρεψα λιγάκι,
και σου γύρεψα λιγάκι και δε μου ‘δωσες να πιω,
να πιω να πιω να πιω να πιω και δε μου ‘δωσες να πιω.

------

Μέσ’ σε ‘να μέσ’ σε ‘να βαθύ λαγκάδι,
μέσ’ σε ‘να βαθύ λαγκάδι σε ‘ναν ασπαρτοκοπιό,
…κοπιό …κοπιό …κοπιό …κοπιό σε ‘ναν ασπαρτοκοπιό.

------

‘Κεί θα πά… ‘κεί θα πάω να κατοικήσω,
‘κεί θα πάω να κατοικήσω άνθρωπο να μη θωρώ,
θωρώ θωρώ θωρώ θωρώ άνθρωπο να μη θωρώ.

------

Όποιος θέ… όποιος θέλει να αγαπήσει,
όποιος θέλει να αγαπήσει πρέπει να ‘χει υπομονή,
υπομονή υπομονή πρέπει να ‘χει υπομονή.

------

Να του βά… να του βάζουν το μαχαίρι,
να του βάζουν το μαχαίρι και να λέει δεν πονεί,
πονεί πονεί πονεί πονεί και να λέει δεν πονεί.