ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ο ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΣ

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου με προέλευση από τη Νάξο Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΜΠΑΛΟΣ παραλλαγή ΚΥΚΛΑΔΩΝ».


Καημένε δεντρολίβανε κανείς νερό δε σου ‘βανε,
κανείς νερό δε σου ‘βανε καημένε δεντρολίβανε.

Πρόβαλες στο παραθύρι κρυσταλλένιο μου ποτήρι,
κρυσταλλένιο μου ποτήρι πρόβαλες στο παραθύρι.

------

Κανείς δε σου ‘βανε νερό κι ήρθα και σ’ έβρηκα ξερό,
κι ήρθα και σ’ έβρηκα ξερό κανείς δε σου ‘βανε νερό.

Πρόβαλες στο παραθύρι κρυσταλλένιο μου ποτήρι,
κρυσταλλένιο μου ποτήρι πρόβαλες στο παραθύρι.

------

Πάνε δυο χρόνια που ‘λειψα κι ο δεντρολίβανος διψά,
κι ο δεντρολίβανος διψά πάνε δυο χρόνια που ‘λειψα.

Πρόβαλες στο παραθύρι κρυσταλλένιο μου ποτήρι,
κρυσταλλένιο μου ποτήρι πρόβαλες στο παραθύρι.

------

Σε φίλο σ’ έδωκα πιστό μα σ’ άφησε απότιστο,
μα σ’ άφησε απότιστο σε φίλο σ’ έδωκα πιστό.

Πρόβαλες στο παραθύρι κρυσταλλένιο μου ποτήρι,
κρυσταλλένιο μου ποτήρι πρόβαλες στο παραθύρι.

------

Κι οι κοπελιές στη γειτονιά σου φέρθηκαν με απονιά,
σου φέρθηκαν με απονιά κι οι κοπελιές στη γειτονιά.

Πρόβαλες στο παραθύρι κρυσταλλένιο μου ποτήρι,
κρυσταλλένιο μου ποτήρι πρόβαλες στο παραθύρι.

------

Δε σε πότισαν μια φορά κι είναι τα φύλλα σου ξερά,
κι είναι τα φύλλα σου ξερά δε σε πότισαν μια φορά.

Πρόβαλες στο παραθύρι κρυσταλλένιο μου ποτήρι,
κρυσταλλένιο μου ποτήρι πρόβαλες στο παραθύρι.

------

Και σ’ άφησαν να μαραθείς απάνω που άρχισες ν’ ανθείς,
απάνω που άρχισες ν’ ανθείς και σ’ άφησαν να μαραθείς.

Πρόβαλες στο παραθύρι κρυσταλλένιο μου ποτήρι,
κρυσταλλένιο μου ποτήρι πρόβαλες στο παραθύρι.