ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΟΤΣΑΤΟΣ

Τραγούδι με ερωτικά δίστιχα (κοτσάκια) με προέλευση από την Απείρανθο Νάξου Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Κάθα δεκαπέντε συναντιόμαι με τα μάτια ‘κείνα,
…ντιόμαι με τα μάτια ‘κείνα κάθα δεκαπέντε συνα…

------

Σώνει με η μια βολά που θα σε συναντήσω κάπου,
θα σε συναντήσω κάπου σώνει με η μια βολά που.

------

Προσπαθώ να σου ξεχάσω μα δεν πάν’ οι πόνοι πάσο,
μα δεν πάν’ οι πόνοι πάσο προσπαθώ να σου ξεχάσω.

------

Ήμαθα κι ας είναι αργά το χαρακτήρα σου το σκάρτο,
χαρακτήρα σου το σκάρτο ήμαθα κι ας είναι αργά το.

------

Εκατάλαβα σε ευτυχώς εγωιστή και ψεύτη,
…χώς εγωιστή και ψεύτη εκατάλαβα σε ευτυ…

------

Ευτυχώς που σε κατάλαβα πρωτού μου κάμεις κι άλλα,
…βα πρωτού μου κάμεις κι άλλα ευτυχώς που σε κατάλα…