ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΞΥΠΝΑ ΦΕΓΓΑΡΟΠΡΟΣΩΠΗ

Τραγούδι με ερωτικά δίστιχα στον σκοπό της παλαιάς πατινάδας με προέλευση από την Απείρανθο Νάξου Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).

 

Ξύπνα φεγγα… ξύπνα φεγγαροπρόσωπη
κι έβγα στο πα… κι έβγα στο παραθύρι,
που το φεγγά… που το φεγγάρι θα σε ιδεί
και στο βουνό και στο βουνό θα (γ)ύρει.

Έβγα παίξε σαν φεγγάρι που το νου μου μού ‘χεις πάρει,
που το νου μου μού ‘χεις πάρει έβγα παίξε σαν φεγγάρι.

------

Στο φεγγαρο… στο φεγγαροβασίλεμα
ήρθα στη (γ)ει… ήρθα στη (γ)ειτονιά σου,
και δε θα φύ… και δε θα φύ(γ)ω αν δε δω
κι εσένα τη κι εσένα τη θωριά σου.

Το φεγγαράκι στο βουνό αν δε (γ)υρίσει δεν κουνώ,
αν δε (γ)υρίσει δε κουνώ το φεγγαράκι στο βουνό.