ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΡΤΟ)

Τραγούδι στον σκοπό του "παλαιού συρτού" με προέλευση από τη Απείρανθο Νάξου Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΧΟΡΟΣ».


Αν μ’ αγαπάς κι είν’ αν μ’ αγαπάς κι είν’
αν μ’ αγαπάς κι είν’ όνειρο,
αν μ’ αγαπάς κι είν’ όνει... ...ειρο
ποτέ να μην ξυπνήσω.

------

Με του ονείρου με του ονείρου
με του ονείρου τη χαρά,
με του ονείρου τη χα... ...αρά
θέλω να ξεψυχήσω.

------

Κάθομαι και σε κάθομαι και σε
κάθομαι και σε σκέβομαι,
κάθομαι και σε σκέβο... ...ομαι
και το μαντήλι βρέχω.

------

Πάνε δυο μήνες πάνε δυο μήνες
πάνε δυο μήνες που ‘φυ(γ)ες,
πάνε δυο μήνες που ‘φυ... ...υ(γ)ες
και γράμμα σου δεν έχω.