ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ο ΜΑΗΣ

Τραγούδι εργατικό «του θέρους» με προέλευση από την Κύθνο Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.


Ήρχε ο Μάης μάτια μου ήρχε ήρχε το καλοκαίρι,
ήρχε ο καιρός πουλάκι μου που θα που θα γενούμε ταίρι.

Ήρχε ο Μά… ήρχε ο Μάης στην υγειά του,
ανοίξαν τα ανοίξαν τα σπαρτόπουλά του.

Ανοίξαν τα  σπαρτόπουλα φεύγουν τα Θερμιωτόπουλα,
ανοίξαν τα σπαρτόπουλα φεύγουν τα Θερμιωτόπουλα.

------

Το Μάη και το Θεριστή στη γη στη γη δεντρί δεν πιάν(ι)ει,
μόν’ της αγάπης το δεντρί καρπούς καρπούς και φύλλα βγάνει.

Αχ του Μά… αχ του  Μάη αχ του Μάη,
ο καημός ο καημός σου θα με φάει.

Ανοίξαν τα σπαρτόπουλα φεύγουν τα Θερμιωτόπουλα,
ανοίξαν τα σπαρτόπουλα φεύγουν τα Θερμιωτόπουλα.

------

Ήρχε ο Μάης κι έφερε των κοριτσιώ φακιόλια,
να πάνε να θερίσουνε να τρα… να τρα(γ)ουδούνε κι όλα.

Μάη μου Μάη μου με τα λουλούδια,
και με τα και με τα πολλά τρα(γ)ούδια.

Ανοίξαν τα σπαρτόπουλα φεύγουν τα Θερμιωτόπουλα,
ανοίξαν τα σπαρτόπουλα φεύγουν τα Θερμιωτόπουλα.