ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

Κάλαντα Χριστουγέννων από το Ηράκλειο Κρήτης

 

Χριστός γεννάται σήμερο εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει η κτίσις όλη,
εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων.

------

Κερά καμαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλα
και κρουσταλίδα του γιαλού και πάχνη από τα δέντρα,
απού τον έχεις τον υγιό τον μοσχοκανακάρη
λούεις ‘τoν και χτενίζεις ‘τoν και στο σχολειό τον πέμπεις,
κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ’ ένα χρυσό βεργάλι
και η κερά δασκάλισσα με το μαργαριτάρι.

------

Κι αν είναι με το θέλημα χρυσή μου περιστέρα,
ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα.