ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ο ΔΙΓΕΝΗΣ

Τραγούδι «ΛΕΥΚΟΡΕΙΤΙΚΟ» (ριζίτικο)με προέλευση από τα ορεινά του Νομού Χανίων Κρήτης.


Ε..! ο Διγενής ο Διγενής ψυχομαχεί,
κι η γης ε..! κι η γης τον ετρομάζει
κι η γης ε..! κι η γης τον ετρομάζει.

------

Ε..! κι η πλάκα τον κι πλάκα τον ανατριχιά,
πως θα ε..! πως θα τον εσκεπάσει
πως θα ε..! πως θα τον εσκεπάσει.

------

Ε..! γιατί από ‘κεί(α) γιατί από ‘κεί(α) πο(υ) κείτεται,
λόγια ε..! λόγια αντρειωμένου λέει
λόγια ε..! λόγια αντρειωμένου λέει.

------

Ε..! να ‘χε (ν)η γης να ‘χε (ν)η γης πατήματα,
κι ο ου... ε..! κι ο ουρανός κερκέλια
κι ο ου... ε..! κι ο ουρανός κερκέλια.

------

Ε..! να πάτου… τα να πάτουν’ τα πατήματα,
να ‘πιά… ε..! να ‘πιάναν τα κερκέλια
να ‘πιά… ε..! να ‘πιάναν τα κερκέλια.

------

Ε..! ν’ ανέβαινα να ανέβαινα στον ουρανό,
να δι… ε..! να διπλωθώ να κάτσω
να δι… ε..! να διπλωθώ να κάτσω.

------

Ε..! να δώσω σεί… να δώσω σείσμα τ’ ουρανού.