ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ

Τραγούδι αποκριάτικο με προέλευση από τη Σαλαμίνα.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται στα βήματα «ΙΔΙΟΤΥΠΟΥ ΧΟΡΟΥ».

 

Που πας καημένε μέρμηγκα μαγεμένε μέρμηγκα,
που πας καημένε μέρμηγκα μαγεμένε μέρμηγκα,
αχ που πας αχ που πας κατακαημένε
με τ’ αλέ… με τ’ αλέτρι φορτωμένε,
αχ που πας αχ που πας κατακαημένε
με τ’ αλέ… με τ’ αλέτρι φορτωμένε.

------

Πάω ‘κεί πέρα στην πλαγιά μαγεμένε μέρμηγκα,
πάω ‘κεί πέρα στην πλαγιά μαγεμένε μέρμηγκα,
που ‘χει αμπέ… που ‘χει αμπέλια να τρυγήσω
και να τα και να τα κορφολογήσω,
που ‘χει αμπέ… που ‘χει αμπέλια να τρυγήσω
και να τα και να τα κορφολογήσω.

------

Τα τρύγησα τα πάτησα και νυχτοπερπάτησα,
τα τρύγησα τα πάτησα και νυχτοπερπάτησα,
και γεμί… και γεμίζω τρεις βαρέλες
τρεις μελα… τρεις μελαχρινές κοπέλες,
και γεμί… και γεμίζω τρεις βαρέλες
τρεις μελα… τρεις μελαχρινές κοπέλες.

------

Που κουβαλούσαν το νερό το χειμώνα τον καιρό,
που κουβαλούσαν το νερό το χειμώνα τον καιρό,
μέσα σε μέσα σε χρυσό λεγένι
ποια καρδιά ποια καρδιά το υπομένει,
μέσα σε μέσα σε χρυσό λεγένι
ποια καρδιά ποια καρδιά το υπομένει,
ποια καρδιά ποια καρδιά σαν τη δική μου
έχει την έχει την υπομονή μου,
ποια καρδιά ποια καρδιά σαν τη δική μου
έχει την έχει την υπομονή μου.